MATERNIA - walking each other home

Naast een ontspannend en bezield vakantieverblijf om thuis te komen bij jezelf en op te laden, wilen we je graag in de gelegenehid stellen om tijdens je vakantie ook te kunnen genieten van de profeesionele begeleding die je verder zou kunnen helpen om dichterbij jezelf te komen. Daartoe nodig ik ervaren begeleiders uit die ik persoonlijk ken en waarvan ik hun vakmanschap persoonlijk heb ervaren.     

 

Mocht je kinderopvang nodig hebben om deel te kunnen nemen aan een cursus laat me het svp weten. Waarschijnlijk hebben we een enthousiaste jonge oppas voor je, tegen een kleine vergoeding.